Översätt

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss på info@finnvedsbostader.se

Passivhus

Bo i passiv hus och påverka klimatutvecklingen

Hos Finnvedsbostäder finns möjlighet att bo i s.k. Passivhus. Att bo i ett passivhus är egentligen som att bo i vilket annat hus som helst. Skillnaden är att du i ett passivhus medverkar till att påverka klimatutvecklingen på ett positivt sätt.

Passivhustekniken innebär välisolerade väggar, ett tätt klimatskal, energieffektiva fönster och värmeväxlad ventilation som tillsammans verkar för att betydligt minska byggnadens värmeförlust. Ett klimatsmart passivhus leder till minskade utsläpp av växthusgaser och hjälper till att bevara naturresurserna för kommande generationer.

Dessutom får du extra god komfort inomhus; en bullerfri miljö med bra luft, utan drag. Och när du medvetet använder passivhustekniken på det mest energieffektiva sättet kan du också minska dina boendekostnader väsentligt.

Vad kan jag som hyresgäst göra för att få en så behaglig temperatur som möjligt i lägenheten? 
Under de allra flesta dagar på året hålls innetemperaturen uppe tack vare den värme som utvinns av hushållsapparater, belysningar, solinstrålning och din kroppsvärme. När detta inte räcker finns ett elbatteri installerat i ventilationsaggregatet som hjälper till. I lägenheten finns ett reglage där du som hyresgäst kan reglera temperaturen. Den el som behövs för uppvärmning av din lägenhet debiteras separat på din hyresavi.

Sänk dina driftskostnader samtidigt som du förbättrar vår miljö!

Även om lägenheten i sig är väldigt energieffektiv, så kan du genom att ändra lite grann på dina dagliga vanor spara ännu mer energi och därmed också en hel del pengar. Det som påverkar mest är hur varmt du vill ha, hur mycket du är hemma och hur många personer som bor i hushållet. Under ett normalt år i januari har snuitthyresgästen en förbrukning (hushållsel + uppvärmning) på 400-1800 kr. Under sommaren sjunker kostnaden avsevärt då oftast enbart hushållsel förbrukas.

Här hittar du våra passivhus

  • Kvarter Salvian, Värnamo
  • Kvarter Oxtorget, Värnamo
  • Brushanegatan 1-3, Värnamo
  • Storgatan 22, Forsheda

Översätt