Översätt

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss på info@finnvedsbostader.se

Överlåtelse av hyreskontrakt

Enligt § 33 i hyreslagen kan en hyresgästs make/maka ha rätt att överta hyresrätten vid bodelning eller arvskifte. En hyresrätt kan inte ingå i ett testamente.

En hyresgäst som inte tänker bo i sin bostadslägenhet får överlåta hyresrätten till en närstående som varaktigt sammanbott med honom/henne enligt § 34 i hyreslagen. Med varaktighet menas att sammanboendet pågått under en längre tid (praxis är 3 år). Om något oförutsett inträffar innan tre år har gått kan en individuell prövning göras.

En förutsättning vid överlåtelse är att lägenheten använts med gemensamt hushåll, under äktenskapsliknande former och att den har varit den enda stadigvarande bostaden för de sökande. Det innebär att en kompis, inneboende eller andrahandshyresgäst inte kan överta ett hyreskontrakt. Det är hyresgästens uppgift att styrka sammanboendet.

Den nya hyresgästen måste bli godkänd enligt våra kriterier för att få överta ett hyreskontrakt.

Personbevis ska bifogas för båda parter och inkomstuppgift från arbetsgivare eller liknande ska bifogas för övertagande part. Eventuellt kan hyresgästen komma att behöva komplettera ansökan.

Om ansökan godkänns kan överlåtelsen ske tidigast en kalendermånad från det att en komplett ansökan har godkänts av Finnvedsbostäder. Här finns blanketten Ansökan överlåtelse hyreskontrakt.

Översätt