Översätt

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss på info@finnvedsbostader.se

När du flyttar in

Var hämtar jag mina nycklar?
Du är välkommen att hämta dina nycklar i vår kundtjänst på Sveavägen 1E. Glöm inte att ta med dig din legitimation!

Har du ingen möjlighet att komma att hämta dina nycklar kan du skicka ett bud, viktigt att tänka på då är att den som ersätter dig behöver ha en fullmakt från dig och en kopia på din legitimation.

Hyr du tillfälligt i andrahand av den avflyttande hyresgästen får du nycklarna direkt av denne. När ditt kontrakt har börjat att gälla måste du komma upp inom en vecka för att skriva över nycklarna på dig, ta med alla nycklar och eventuell tvättag osv.

Besiktningsprotokoll
När du flyttar in i en hyreslägenhet ska den vara besiktigad. De skador som eventuellt redan finns där ska dokumenteras av hyresvärden. Det är viktigt att du som ny hyresgäst får ta del av protokollet från avflyttningsbesiktningen för att kunna visa vilka skador som fanns vid inflyttningen och slippa betala för dem när du flyttar.

Protokollet anger anmärkningar som finns på tapeter, målning, tak och golv, utrustning i kök, toalett, badrum och så vidare. Vid besiktningen avgörs vad som ska åtgärdas med en gång eller enligt den långsiktiga underhållsplan som finns för lägenheten och fastigheten.

Som inflyttande hyresgäst ansvarar ni för att informera om eventuella brister som inte finns med i besiktningsprotokollet. Hittar ni skador som inte finns med i protokollet, fotografera dem, skriv ner dem på en lista och skicka e-post till oss på besiktning@finnvedsbostader.se senast 8 dagar från kontraktet börjar att gälla. Då lägger vi till dem i protokollet. Om du hittar skador men inte anmäler dem till oss inom 8 dagar, tar du över ansvaret för dem och kan bli återställningsskyldig den dag du flyttar.

Eventuella renoveringar görs under pågående boende, vilket innebär att du har tillträde till lägenheten från tillträdesdatumet. När renoveringarna ska påbörjas blir du kontaktad av de som ska utföra arbetet så ni kan bestämma när arbetet ska utföras. Detta gör att du som ny hyresgäst kan lämna önskemål på ex. kulör, tapeter och golv om det ska renoveras.

Städbesiktning
Finnvedbostäder gör en slut-/städbesiktning när den avflyttande hyresgästen flyttar ut. Skulle du ha synpunkter på denna måste du kontakta oss innan du flyttar in dina saker i lägenheten, omgående efter ditt kontrakt börjar att gälla.

Översätt