Översätt

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss på info@finnvedsbostader.se

Skyddsrum

Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har speciell ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från till exempel giftiga gaser.

Det finns cirka 65 000 skyddsrum i Sverige varav 33 stycken i Finnvedsbostäder bestånd. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader som bostadshus och industrifastigheter.

Ifall regeringen fattar beslut om höjd beredskap ska fastighetsägare ställa i ordning skyddsrum inom 48 timmar.
Information om höjd beredskap får du genom radio och TV. Regeringen kan även meddela att det råder omedelbar krigsfara, eller att landet är i krig genom ett beredskapslarm via utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”. Beredskapslarm är en signal med 30 sekunder – uppehåll 15 sekunder.

Fastighetsägarens ansvar
Fastighetsägaren ansvarar för att all utrustning finns, att skyddsrummet fungerar som det ska och att det öppnas upp vid höjd beredskap. Varje skyddsrum har ett förråd med utrustning, verktyg och instruktioner så att fastighetsägaren och de skyddssökande kan hjälpas åt att tömma skyddsrummet och se till att till exempel vattenkärl och toalettkärl kommer på plats.

Nyttjande av skyddsrum
I fredstid får skyddsrum användas för annat under vissa förutsättningar. Det är vanligt att de används som cykel- och lägenhetsförråd. Fredsanvändningen av lokalen får inte bli mer komplicerad än att skyddsrummets olika detaljer är åtkomliga för underhåll och inspektion, samt att det går att ställa i ordning skyddsrummet inom två dygn.

Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast där du befinner dig och alla hus där det finns skyddsrum ska vara märkta med skyddsrumsskylt på fasaden. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att skylten sätts upp.

Civilbefolkningen och skyddsrum är skyddade i väpnade konflikter och det är viktigt att veta var dessa finns. Därför är skyddsrum markerade med den internationella symbolen för civilt försvar. Det är en skylt med en orange ruta med en blå triangel.

Läs mer om skyddsrum på MSB.s hemsida. https://www.msb.se/

Här ser du alla skyddsrum i Finnvedsbostäders bestånd

Översätt