Översätt

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss på info@finnvedsbostader.se

Parkeringsregler

Vi har regler för våra parkeringsplatser, för att allt ska fungera utan störningar. Vi samarbetar med Securitas, som kontrollerar att reglerna följs. Om någon bryter mot reglerna, kan den komma att få en kontrollavgift.

Du får bara parkera på markerade parkeringsplatser. På all övrig mark är det parkeringsförbud. Du får dock parkera för att lasta i och ur ett fordon, till exempel när du flyttar. Men du får inte lämna fordonet längre än 10 minuter. Var uppmärksam och kör försiktigt i dessa fall, kör inte på gräsmattor och lämna inte bilen på tomgång.

Laddning av el- eller hybridbil i vanligt uttag kan orsaka brand
Det är inte tillåtet att ladda sin el-eller hybridbil i ett vanligt uttag i sitt garage eller vid en vanlig elstolpe. När ett eluttag under en lång tid levererar så pass mycket ström som en el- eller hybridbil kräver, kan uttaget bli överhettat och orsaka en brand.

Om en brand uppstår av en sådan anledning gäller inte försäkringen och det kan bli höga återbetalningskrav. För att ladda en el- eller hybridbil måste uttaget vara godkänt för denna typ av laddning, vilket inte ett vanligt eluttag är.

Vad gör jag om jag vill ladda min el- eller hybridbil?
I vissa av våra områden finns det publika laddplatser där du får parkera under tiden du laddar din bil, max fyra timmar, mot egenavgift. Laddplatserna är anslutna till Park & Charge betallösning, elbilsägaren har möjlighet att betala med ett speciellt laddkort från Park & Charge eller via deras hemsida. Har du carport i anslutning till din lägenhet och är intresserad av en laddstolpe är du välkommen att lämna in en tillvalsblankett till oss. Vi ser då över de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för detta.

Garage

I garaget får du:

 • Förvara ditt fordon.
 • Förvara däck, takbox och annat som hör fordonet till.
 • Förvara säsongsbetonade inventarier såsom snöskyffel och utemöbler.
 • Förvara mindre uppsättning verktyg

Detta ansvarar du för:

 • Hålla 50 centimeter framför garageporten rent från is och snö.
 • Renhållning av garaget

Tänk på att du inte får:

 • Ställa din husvagn eller husbil i garaget.
 • Använda garaget till förråd eller verkstad.
 • Förvara gasol, bilbatterier eller brandfarliga vätskor.
 • Utöka, ändra eller reparera garagets eldragning
 • Använda diesel- eller bensinvärmare i garaget.
 • Hyra ut ditt garage i andra hand utan skriftligt tillstånd från oss. Olovlig uthyrning kan ligga till grund för uppsägning av ditt avtal.

Centralgarage/carport

 • Parkering för ditt fordon.
 • I centralgarage ansvarar du för att port eller annan avstängning stängs efter in- och utfart. Är avstängningen försedd med lås skall hyresgästen även låsa densamma.
 • Du får inte ställa upp husvagnar eller husbilar.
 • Gasol, bilbatterier eller brandfarliga vätskor är inte tillåtna
 • Du får inte använda bilplatsen till förråd eller verkstad.
 • Om du använder motorvärmare ska du ta bort motorvärmarkabeln när du inte använder den. En ansluten motorvärmarkabel kan ge elstötar.
 • Du får inte hyra ut din bilplats utan skriftligt tillstånd av oss. Olovlig uthyrning kan ligga till grund för uppsägning av ditt avtal
 • Du ansvarar själv för att skotta snö och hålla rent från is 50 centimeter från carporten.

Parkeringsplats

 • Parkera endast personbil, motorcykel eller moped.
 • Du får inte ställa upp husvagnar, husbilar eller släp.
 • Fordonet måste gå att köra och får inte vara avställt.
 • Fordonet får inte vara farligt för andra när det står parkerat. Det får till exempel inte ha trasiga fönster eller lyktglas.
 • Fordonet får inte vara farligt för miljön när det står parkerat. Det får till exempel inte läcka olja eller annan vätska.
 • Du får inte hyra ut din parkeringsplats utan skriftligt tillstånd av oss. Olovlig uthyrning kan ligga till grund för uppsägning av ditt avtal
 • Du ansvarar själv för snöröjning, sandning och renhållning på din hyrda parkeringsplats. Finnvedsbostäder underhåller infartsvägen till parkeringen.

Är ditt fordon för stort för din parkeringsplats?

 • Du får inte parkera så att du hindrar någon annan från att komma in i sitt fordon eller garage.
 • Du får inte parkera så att du hindrar andra fordon att köra iväg eller förbi.
 • Fordonet ska få plats innanför parkeringsrutans linjer.

Behöver du säga upp din parkeringsplats?
Om ditt fordon inte uppfyller reglerna behöver du säga upp din parkeringsplats snarast. Det gör du genom att logga in på Mina sidor.

Övriga skötselregler

 • Fordonet ska vara i sådant skick att det är användbart och kan godkännas vid en kontrollbesiktning. Fordon som inte uppfyller kraven kan transporteras bort på ägarens bekostnad.
 • Du får inte utföra reparations- eller underhållsarbeten som är störande eller gör att du befinner dig på en annan parkeringsplats. Inte heller arbeten som medför risk för brand eller annan skada på fastigheten eller annans egendom får förekomma.

Översätt