Översätt

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss på info@finnvedsbostader.se

Vad gör jag om hyran inte kan betalas i tid?

Hyran ska alltid vara betald den sista vardagen i månaden. Om du av någon anledning får svårt att betala din hyra i tid är det viktigt att du kontaktar oss innan fakturans förfallodatum. Kontakta Finnvedsbostäders handläggare för hyresinbetalningar på 0370-48400 eller info@finnvedsbostader.se.

Betala hyran i tid – det lönar sig!
En för sent inbetald hyra kan leda till att ni får en betalningsanmärkning och blir av med ert hyreskontrakt. Dessutom blir ni debiterade följande kostnader:

  • Någon vecka efter förfallodatum skickas ett inkassokrav från Finnvedsbostäder. Ni debiteras 180 kronor i administrationsavgift för kravet samt dröjsmålsränta.
  • Betalar ni inte nu går ärendet vidare till Kronofogden. Beroende på hur länge ärendet är kvar debiteras ni olika kostnader. 680 kronor är grundavgiften, vid utslag debiteras ytterligare 600 kronor och vid en eventuell avhysning faktureras ni sedan Kronofogdens kostnader för att verkställa avhysningen. Det går att läsa mer om Kronofogdens olika avgifter på deras hemsida.

Undvik betalningsanmärkning
En betalningsanmärkning gör att du kan få problem med att:

  • Låna pengar på banken
  • Få jobb
  • Byta bostad
  • Handla på avbetalning
  • Teckna telefon- och internetabonnemang
  • Teckna försäkringar

Översätt