Översätt

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss på info@finnvedsbostader.se

Partytält

Partytält får endast ställas upp på gräsplätt tillhörande din lägenhet och är inte tillåtna att placeras på gemensamma ytor som ägs av Finnvedsbostäder. Detta inkluderar gårdar, lekplatser och andra gemensamma utrymmen. 

Sätter du upp ett partytält på egen gräsplätt ansvarar du själv för att inte störa dina grannar. Det innebär att du bör vara medveten om ljudnivån och tiden på dygnet när du använder tältet. Att visa hänsyn och respekt för dina grannar är en viktig del av en god grannsämja och bidrar till en trivsam bostadsmiljö för alla.

Översätt