Översätt

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss på info@finnvedsbostader.se

Försäkringar

En bortglömd spisplatta, ett saknat läckageskydd under diskmaskinen eller en
rinnande vattenkran. Alla kan de snabbt leda till stora skador. Det är då det är bra att ha en hemförsäkring. Hemförsäkringen ger dig ekonomisk trygghet om ditt hem skulle drabbas av till exempel en brand eller vattenskada.

Det är vi som fastighetsägare som har ansvaret för fast inredning i lägenheten, till exempel golv, väggar och tak, men om det händer något med dig eller dina personliga saker så har du själv ansvaret.
Skulle du dessutom anses som vållande till skadan, kan du bli betalningsskyldig för de skador som uppkommit på den fasta inredningen. Detta är något som din hemförsäkring kan hjälpa dig med.
Även om en granne orsakar en skada som drabbar dig och din lägenhet så är det din hemförsäkring – inte grannens – som täcker de kostnader du kan tänkas få på grund av skadan.

Alla hyresgäster hos Finnvedsbostäder ska under hyrestiden ha en hemförsäkring. Vi rekommenderar att du tecknar en hemförsäkring som även inkluderar eventuella skador på dina tillhörigheter vid till exempel en brand eller inbrott, samt saker som du har i förråd eller andra utrymmen.

Försäkringsbolagen har olika villkor så det är viktigt att läsa och jämföra för att hitta det som passar dig bäst.

Översätt