Översätt

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss på info@finnvedsbostader.se

Relaterade frågor

Nycklar

Nycklarna lämnas hos kundtjänst på Sveavägen 1E, Värnamo, senast kl. 12.00 den dag hyreskontraktet slutar att gälla – om inget annat har avtalats med den som flyttar in i lägenheten och hyresvärden samtycker. Om denna dagen infaller på en lördag, söndag eller allmän helgdag är du välkommen att lämna dina nycklar nästkommande vardag kl. 12.00.

Du är ansvarig för att återlämna samtliga nycklar, även efterbeställda, när du flyttar. Saknas någon nyckel kommer du att bli debiterad för låsbyte där det behövs för att säkerställa säkerheten för den kommande hyresgästen. Glöm inte att lämna in, om du har tvättag, bokningscylinder med nycklar eller postboxnycklar.

Översätt