Översätt

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss på info@finnvedsbostader.se

Andrahandsuthyrning

Om du inte ska bo i din lägenhet under en tid kan du i vissa fall hyra ut den i andra hand. 
För att få hyra ut din hyresrätt i andra hand måste du alltid ansöka om tillstånd av Finnvedsbostäder. Om du inte fått tillstånd och ändå hyr ut lägenheten i andra hand riskerar du att bli av med hyreskontraktet.
I din ansökan anger du orsaken till andrahandsuthyrningen och bifogar korrekt intyg. Handläggningstiden är ca 4-6 veckor från det att en komplett ansökan lämnats till oss. Om du har frågor kring din ansökan är du välkommen att höra av dig till vår uthyrning.

Här hittar du blankett till Ansökan andrahandsuthyrning.

Skäl för godkännande för andrahandsuthyrning

  • Tillfälligt (tidsbestämt) arbete eller studier på annan ort (Anställningsintyg eller studie/registreringsintyg/antagningsbesked måste bifogas ansökan)
  • Ålder eller sjukdom. (Läkarintyg måste bifogas som beskriver det vårdbehov som behövs för den personen som är sjuk)
  • Särskilda familjeförhållanden som t.ex. provbo med partner. För att beviljas detta får man inte ha bott ihop tidigare. Om man ska provbo i en lägenhet vill vi ha kopia på din kommande sambos hyresavtal/köpeavtal dit du flyttar. Observera att man som provsambo får beviljat andrahandsuthyrning i max ett år, inklusive tre månaders uppsägningstid.
  • Längre vistelse utomlands (minst 4 månader). Kopia på biljett ska kunna uppvisas.

Viktigt att tänka på i ansökan

  • Du kan endast ansöka om att hyra ut din lägenhet i andrahand i minst 4,5 månader och max 1 år
  • Både förstahands- och andrahandshyresgästen måste ha tecknat hemförsäkring
  • Bifoga alla dokument med din ansökan för att vi ska kunna behandla den, annars kommer den att avslås och du får söka på nytt.

Du ansvarar för lägenheten
Även om du hyr ut lägenheten till någon annan är du som förstahandshyresgäst ansvarig för både lägenheten och hyresbetalningen. Finnvedsbostäder behöver din tillfälliga adress under den tid som lägenheten är uthyrd i andra hand. Du måste också se till att det finns en gällande hemförsäkring för lägenheten under tiden du hyr ut.

Tänk på att det kan vara bra att noga undersöka att din hyresgäst kan betala hyran och sköter sig.  Om andrahandshyresgästen missköter lägenheten eller stör sina grannar är det förstahandshyresgästen som kan förlora sitt hyreskontrakt. Det är viktigt att du som hyr ut lägenheten upprättar ett kontrakt mellan dig som förstahandshyresgäst och andrahandshyresgästen som reglerar vad som gäller under uthyrningstiden, det finns bra mallar och tips på internet vad ett sådant bör innehålla.

Hyran får inte vara högre än den du själv betalar
Tänk på att hyran som din andrahandshyresgäst betalar inte får vara högre än den du själv betalar till oss. Om du hyr ut lägenheten möblerad får du högst lägga på 15 procent på hyran. Om el, bredband eller liknande ingår i hyran när du hyr ut lägenheten i andra hand får du bara ta betalt för de kostnader som du själv har.

Om du tar ut en högre hyra än vad du har rätt till kan du bli av med din lägenhet. Om hyresrätten  hyrs ut i andra hand utan tillstånd och till en för hög hyra riskerar du dessutom böter eller fängelse, eftersom det är brottsligt från och med 1 oktober 2019.

Som andrahandshyresgäst gäller följande
Din hyresrelation är med förstahandshyresgästen, inte med Finnvedsbostäder. Om en konflikt uppstår mellan andrahands- och förstahandshyresgästen gällande hyra eller annat kan inte Finnvedsbostäder hjälpa dig med detta då vår juridiska relation är med förstahandshyresgästen. Oavsett hur lång tid man har bott i andra hand så har man aldrig rätt att få överta hyreskontraktet.

Översätt