Översätt

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss på info@finnvedsbostader.se

Prioritet

Varje år får vi in hundratals ansökningar om prioritet. Många befinner sig i en svår situation, men det är bara runt en sjättedel som uppfyller kraven. Ansökningarna granskas enligt Finnvedsbostäders riktlinjer för prioritet. Nedan kan du läsa om de krav vi ställer i en prövning.

För att kunna få prioritet till bostad behöver du ha

 • Fått ny anställning i Värnamo, Gislaved, Gnosjö eller Vaggeryds kommun och i dagsläget vara skriven i en annan kommun samt ha minst 100 km pendlingsavstånd in till ditt nya arbete. Anställningen skall vara gällande i minst 6 månader från inflyttningsdatumet.
 • Starka medicinska skäl. Du skall vara skriven i Värnamo kommun och dina skäl måste styrkas med intyg från din läkare eller psykolog. Detta kan också göras av någon annan behandlare som känner till din situation väl och kan redogöra för hur en viss typ av bostad kan förbättra din situation.

För att du ska beviljas prioritet måste du dessutom

 • Vara anmäld i Finnvedsbostäders bostadskö och vara aktivt sökande.
 • Vara fri från skulder samt betalningsanmärkningar som påverkar din förmåga att betala hyra.
 • Sakna möjlighet att lösa bostadsfrågan genom kötid i ordinarie bostadskön eller andra möjligheter som till exempel eget byte.
 • Sakna ekonomiska möjligheter att köpa en lämpligare bostad.
 • Sakna möjligheter att anpassa ditt nuvarande boende.
 • Sakna möjlighet att bo i andra hand eller att vara inneboende.

Några skäl som inte räcker för att få prioritet
Skäl som inte anses vara tillräckligt starka för prioritet är bland annat bostadslöshet i samband med skilsmässa/separation, om du bor för trångt, har störande omgivning, eller tycker att din boendekostnad är för hög.

Så här går det till att ansöka om prioritet

 1. Ansökan görs genom att fylla i en ansökningsblankett. Glöm inte att bifoga de dokument som krävs.
 2. Om du fått din ansökan beviljad matchar vi dina behov med en lägenhet som du får via erbjudande. Du får endast ett lägenhetserbjudande. Om du inte tackar ja till lägenhetserbjudandet, eller inte lämnar svar, kommer din ansökan att avregistreras och du har förbrukat din möjlighet till prioritet.
 3. Innan du svarar ja eller nej får du se lägenheten. Visningsinbjudan får du per post eller mejl. I de flesta fall visar nuvarande hyresgäst lägenheten, ibland får du låna nyckel och gå och titta själv.
 4. När du tackar ja till en lägenhet gör Finnvedsbostäder en kreditupplysning för att kunna godkänna dig som hyresgäst och du blir därefter kontaktad av uthyrningsavdelningen. Om du tackar nej till lägenhetserbjudandet ska du ange orsak och har förbrukat din möjlighet till prioritet.
 5. När du blivit godkänd är det dags att teckna kontrakt hos Finnvedsbostäder.

 

Omprövning av beslut
Om du får avslag på din ansökan finns det möjlighet att begära omprövning. För att beslutet ska kunna bli annorlunda, behöver det finnas nya uppgifter som du kan styrka. Det räcker alltså inte att skicka med samma intyg som vid första prövningen. Skriv en förklaring till varför du begär omprövning, och skicka med de nya intygen som styrker de nya skälen för prioritet.

Översätt