Översätt

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss på info@finnvedsbostader.se

Direktbyte

Regler för direktbyte
När två hushåll byter bostad med varandra kallas det direktbyte. Det innebär att du byter bostad med någon annan, utan att behöva tänka på hur lång kötid du har. Förutsättningen för bytet är att du avstår från din nuvarande hyresrätt enbart i syfte att skaffa en annan permanent bostad. Bytesrätten omfattar enbart byten mellan hyresrätter.

Rätten att byta lägenhet gäller för alla som har ett förstahandskontrakt som varit giltigt i minst 12 månader. Det innebär att både den hyresgäst som ska överlåta sin lägenhet och den som hyresrätten ska överlåtas till ska ha varit bosatta i sina lägenheter under minst ett år vid tidpunkten för bytesansökan. Om hyresgästen hyrt ut sin lägenhet i andra hand kan man inte tillgodoräkna sig den tid som lägenheten varit uthyrd.

Ett direktbyte måste alltid godkännas av Finnvedsbostäder och nya hyreskontrakt skall undertecknas. Observera att garage och parkeringsplatser inte ingår i ett direktbyte.

Har du hittat någon att göra ett direktbyte med?
Fyll i vår blankett för direktbyte, den måste vara undertecknad av båda parter. Godkännande av direktbyte görs på samma sätt som vid godkännande av ny hyresgäst, det vill säga att vi kontrollerar att det inte finns några störningar eller skulder hos någon av parterna. Den som byter till ett dyrare boende eller blir ny hyresgäst hos Finnvedsbostäder ska komplettera med inkomstuppgifter enligt våra grundkrav. Om ansökan godkänns kan överlåtelsen ske tidigast en kalendermånad från det att en komplett ansökan har godkänts av Finnvedsbostäder.

Efter godkänt direktbyte
När direktbytet godkänts ska din lägenhet besiktigas. Byter du med någon som också hyr av Finnvedsbostäder, så ska även den lägenheten besiktigas. Eventuella skador ska betalas eller åtgärdas innan bytet kan ske.

Tid bokas för kontraktsskrivning av era nya kontrakt. I samband med att nya kontrakt skrivs nollställs dina poäng i bostadskön.

Översätt