Översätt

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss på info@finnvedsbostader.se

Tillgänglighetsredogörelse

Finnvedsbostäder står bakom den här webbplatsen.
Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur finnvedsbostader.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.
Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från Finnvedsbostader.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på info@finnvedsbostader.se eller 0370 – 484 00.
Svarstiden är normalt inom några dagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.
Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen uppnår kvaven för WCAG 2.1 nivå AA och är därmed förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt
Vi fortsätter tillgänglighetsarbetet och kommer försöka åtgärda allt som är skäligt. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Sidstruktur och navigation

  • Vissa sidor är för närvarande otillgängliga.

Text

  • Vissa bilder saknar beskrivande alt-texter.
  • Det finns film som saknar syntolkning och textalternativ.

Länkar och titlar

  • Vissa knappar har inte namn som hjälpmedlen kan använda.

Andra brister

  • Uppläsning finns inte tillgängligt.
  • ARIA-roller och attribut används inte korrekt, vilket kan leda till att assistiva tekniker inte fungerar som de ska.

Oskäligt betungande anpassning
Delar av webbplatsen tillhör ett system som vi har begränsade möjligheter att anpassa. Vi ser över vilka delar som kan åtgärdas och för vilka delar vi kommer åberopa undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen
Vi har gjort en självskattning (intern testning) av finnvedsbostader.se.

Senaste bedömningen gjordes den 17 maj 2024.

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 maj 2024.

Översätt