Översätt

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss på info@finnvedsbostader.se

Relaterade frågor

Uthyrningspolicy

För att söka bostad hos Finnvedsbostäder behöver den sökande skapa ett konto på www.finnvedsbostader.se. För att skapa ett konto och registrera sig i bostadskön är ålderskravet 16 år, och för att söka bostad hos oss måste sökanden ha fyllt 18 år. Registreringen är personlig och lägenhet kan endast sökas för eget bruk.

Den som är registrerad och har fyllt 18 år kan anmäla intresse på de lediga lägenheter de vill ställa sig i kö på.

Köpoäng
Den som är registrerad i vår bostadskö får 1 poäng per dag den står i bostadskö. OBS! För att vara kvar i bostadskön måste den sökande vara inloggad på ”mina sidor” minst en gång var tolfte månad, annars förloras köpoängen.

Visning av lägenhet
När ansökningsdatumet för lägenheten har gått ut så är det de 5 sökande som har högst köpoäng som får möjlighet att gå på visning av den sökta lägenheten. Dessa kontaktas via e-post eller brev.

De fem sökande har nu en vecka på sig att titta på lägenheten och ta beslutet om huruvida den/de vill hyra lägenheten eller inte. De sökande tackar ja eller nej genom att logga in på www.finnvedsbostader.se, Mina sidor.

Om inget svar inkommer antas det vara ett nej. Om flera sökanden har tackat ja så är det den sökande med flest köpoäng, och som uppfyller kriterierna för att hyra lägenhet, som får erbjudande om att hyra lägenheten.

Kriterier för att få hyra lägenhet
Den som har högst köpoäng blir kontaktad av uthyrningsavdelningen på Finnvedsbostäder. Det görs en kreditupplysning och den sökande ombeds uppvisa intyg på arbete eller inkomst såsom CSN, a-kassa, pension, sjukpension, bostadsbidrag, bostadstillägg, försörjningsstöd styrkt av Värnamo kommun, etableringsersättning eller inkomst av kapital.

För att få hyra lägenheten ska den sökande inte ha några tidigare betalningsanmärkningar och ha goda referenser.

Vid tecknande av kontrakt förbrukas köpoängen och personen börjar samla nya poäng från sitt gällande kontraktsdatum.

Den som har ett gällande hyreskontrakt och vill byta lägenhet inom Finnvedsbostäders bestånd måste ha haft ett giltigt kontrakt i minst 12 månader för att få söka annan lägenhet, med undantag för byte till nyproduktion.

Förtur/Prioritet
Hos Finnvedsbostäder behandlas alla sökande lika. Den som har starka medicinska skäl kan dock få förtur via intyg från sjukkvården. Dessa behandlas och avgörs på uthyrningsavdelningen av ansvarig chef. Det kan till exempel handla om personer som på grund av medicinska skäl behöver ett boende i ett specifikt läge eller med hög tillgänglighet och tillgång till hiss. I samarbete med Värnamo kommun kan även tilldelning av bosocialakontrakt ske.

Inflytt från annan kommun kan också ges förtur. Den som har fått ny anställning i GGVV kommunerna (Värnamo Vaggeryd Gislaved Gnosjö) och väljer att bosätta sig i Värnamo kommun blir prioriterad i sitt lägenhetssökande. Kopia på anställningsavtal eller annat underlag som styrker anställningen skall lämnas till Finnvedsbostäder.

Dock gäller för att en förtur överhuvudtaget ska behandlas att det först mer eller mindre bevisas att man inte har någon möjlighet att lösa situationen på egen hand. Det avgörs från fall till fall och hela systemet bygger egentligen på att de sökande i mesta möjligaste mån ska lösa sin situation själva.

Ytterligare krav för att få förtur till en bostad är att man bedöms kunna sköta ett hyreskontrakt och klara av att bo i ett flerbostadshus med grannar.

Överlåtelse av hyresrätt
Enligt § 33 i hyreslagen kan en hyresgästs make/maka ha rätt att överta hyresrätten vid bodelning eller arvskifte. En hyresrätt kan inte ingå i ett testamente.

En hyresgäst som inte tänker bo i sin bostadslägenhet får överlåta hyresrätten till en närstående som varaktigt sammanbott med honom/henne enligt § 34 i hyreslagen. Med varaktighet menas att sammanboendet pågått under en längre tid (praxis är 3 år). Om något oförutsett inträffar innan tre år har gått kan en individuell prövning göras. Den nya hyresgästen måste vara godtagbar som hyresgäst.

En förutsättning vid överlåtelse är att lägenheten använts med gemensamt hushåll och att den har varit den enda stadigvarande bostaden för de sökande. En kompis, inneboende eller andrahandshyresgäst kan inte överta ett hyreskontrakt.

Det är hyresgästens uppgift att styrka samboendet. Personbevis och inkomstuppgift ska bifogas ansökan. Eventuellt kan hyresgästen komma att behöva komplettera ansökan.

Andrahandsuthyrning
Att hyra ut i andra hand innebär att hyresgästen upplåter sin lägenhet till någon annan som ska använda lägenheten självständigt. Hyresgästen måste ha hyresvärdens samtycke för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Detta gäller också om befintlig hyresgäst lånar ut lägenheten utan att ta ut någon hyra. Den som upplåter sin hyreslägenhet utan lov riskerar att förlora den.

Den som ska upplåta bara en del av sin lägenhet, till exempel ett rum till en inneboende, behöver inte fråga hyresvärden om lov.

Förstahandshyresgästen svarar för att hyran betalas och för att andrahandshyresgästen sköter sig. Förstahandshyresgästen kan alltså bli uppsagd om andrahandshyresgästen till exempel stör grannarna.

Direktbyte
När två hushåll byter bostad med varandra kallas det direktbyte. Det innebär att du byter bostad direkt med någon annan, utan att behöva tänka på hur lång kötid du har.

Ett direktbyte måste alltid godkännas av Finnvedsbostäder och nya hyreskontrakt undertecknas. Processen är enkel så länge båda parter har fullgjort sina skyldigheter som hyresgäster.

Om det inte finns något godtagbart skäl till direktbytet kan Finnvedsbostäder neka det. Båda parter måste vara godkända.

Om oriktiga uppgifter har lämnats vid ansökan kan lägenheten/lägenheterna sägas upp enligt hyreslagen § 42.

Observera att garage och parkeringsplatser inte ingår i ett direktbyte. Det är enbart bostaden som omfattas.

Översätt